GKOWP0830W27V50KD

30W / 5000K / 120-277V

$68.68Price